Wettelijke vermeldingen

Website : https://www.lilliputiens.be

(Versie van 19 oktober 2022)

Publisher : JURATOYS SAS met kapitaal 1.600.000 euros, dmet maatschappelijke zetel te 13 rue de l’industrie in ORGELET (39270), geregistreerd bij RCS de Lons le Saunier nummer 453 389 660.

BTW-nummer : FR72 453 389 660

Telefoonnummer : 03 84 25 40 26

e-mailadres : info@lilliputiens.be

Directeur van de publicatie : Antoine LACROIX

Host : Prestashop, 198, avenue de France, 75013, Paris

Sectoren REP / Uniek identificatienummer et Organisatie ecologisch  :

Sector verpakking : FR215857_01JBAT (Lid CITEO).

Sector DEEE : FR004457_05DIMP (Lid ECOLOGIC).

Sector batterijen : FR004457_064H9B (LidCOREPILE).

Sector toy : FR215857_12IXIM (Lid ECO-MOBILIER).

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van alles websites die men bereikt via het adres https://www.lilliputiens.be en de daaraan verbonden entiteiten (hierna genoemd de “website”). Deze gebruiksvoorwaarden moeten gelezen worden samen met de Verklaring inzake gegevensbescherming van Lilliputiens. Door de website te gebruiken verklaart u dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Bovendien zijn het gebruik van de producten en diensten van Lilliputiens tevens onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst die u of uw bedrijf afgesloten heeft met Lilliputiens, voorafgaand aan uw gebruik van de website. Dit omvat, maar blijft niet beperkt tot, de algemene voorwaarden en desgevallend een of meer bijzondere voorwaarden. Deze documenten kunnen aan u bezorgd worden op eenvoudig verzoek.

Intellectuele eigendom

Deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het concept, de structuur, de opmaak en de inhoud van de website) is de exclusieve eigendom van Lilliputiens of zijn licentiehouders, en is beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom.

U mag geen enkele informatie, dienst, product of software die u via de website of elders bekomt wijzigen, kopiëren, bewaren, reproduceren, doorsturen, verspreiden, verhuren, afstaan onder licentie, verdelen, verkopen, publiceren, meedelen, overdragen of rondsturen zonder het voorafgaande schriftelijke en expliciete akkoord van Lilliputiens.

U mag evenwel de pagina’s van de website wel printen in de mate waarin dit redelijkerwijze nodig is voor uw gebruik van de website.

De namen en de logo’s die voorkomen op de website zijn geregistreerde handelsmerken van Lilliputiens. De handelsmerken die gebruikt worden voor de producten en diensten van Lilliputiens, zijn de eigendom van Lilliputiens.

Bovendien kunnen de andere namen van producten, diensten en/of van bedrijven die op de website vermeld worden geregistreerde handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaars.

Elke reproductie waarvoor de toelating verkregen werd moet de volgende bron vermelden : « © Lilliputiens – www.lilliputiens.be ».